ORGANISATIE ADVIES

Mensen maken het verschil

Mensen maken het verschil in een organisatie. Het ware succes ligt in onderlinge samenwerking, in teamgeest, in het realiseren van gezamenlijke doelen. Elkaar durven en kunnen vertrouwen. Bereid zijn extra meters voor een ander te maken. Geven en krijgen.

Het zijn hele mooie woorden die vaak gebruikt worden in deze tijd. Voordat je met een gedegen advies kan komen is het zaak om goed te luisteren en te inventariseren. Elke organisatie is anders en heeft een eigen cultuur en structuur.

Niet alleen luisteren naar de opdrachtgever maar ook naar de medewerkers. Want hoe mooi zou het advies zijn als je kunt zeggen tegen een opdrachtgever dat ze gewoon goed bezig zijn?

Meet weten? Contact!
JR Interim - Organisatie Advies

Organisatie Verandering

Het huidige tijdperk waarbij de technologische ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen heeft ook gevolgen voor bedrijven. Nieuwe technieken, nieuwe methodes, nieuwe werkwijzen, allemaal zijn zij van invloed op de organisatie.

Om goed op deze veranderingen in te spelen, is het belangrijk dat organisaties zich hier bewust van zijn en ook open staan ten opzichte van veranderingen.

Zonder een idee, strategie en visie achter deze organisatieverandering, ontstaat er vaak een miscommunicatie tussen het bedrijfskader en de medewerkers.

Voorbeelden van organisatieverandering:

  • Structurele verandering
  • Technologische verandering
  • Beleidswijzigingen
  • Herstructurering
  • Verandering van de strategie